Integriteit en compliance

Verantwoordelijk zakelijk gedrag

Krka is een bedrijf met een lange traditie en bouwt zijn succesvol bedrijfsverhaal op integriteit en toewijding aan de hoogste ethische normen. Krka is één van de toonaangevende bedrijven voor generieke farmaceutische producten in de wereld. We zijn bewust van onze taken en kansen om een verantwoordelijke bedrijfsomgeving te helpen creëren. We doen zaken op een  omzichtige manier en begrijpen de invloeden van economische activiteiten op de volledige sociale omgeving en houden er rekening mee op lange termijn.

Bedrijfscompliance

Onze integriteit is gebaseerd op ethiek, bedrijfscompliance en efficiënt risicobeheer.

De fundamentele ethische principes van Krka zijn respect, samenwerking, uitmuntendheid en integriteit van het management.

Door de bedrijfscompliance wordt er verzekerd dat het bedrijf en zijn werknemers alle relevante voorschriften en internationale normen en richtlijnen naleven en dat het bedrijf naar behoren samenwerkt met de regelgevende instanties. De bedrijfscompliance binnen het bedrijf is gebaseerd op verschillende beleidslijnen en interne regels waarin er een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de activiteiten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de implementatie van de procedures om minimale storingen van de bedrijfsactiviteiten en een minimumrisico op schending van de voorschriften, normen, bedrijfsbeleidslijnen en interne regels te verzekeren.

Het beheer van verschillende bedrijfscompliancesrisico's is opgenomen in alle bedrijfsprocessen van Krka en maakt de identificatie en het beheer mogelijk van factoren die het behalen van strategische en zakelijke doelstellingen van het bedrijf en de volledige Krka Group in gevaar zouden kunnen brengen.

Respect en samenwerking

Gelijke kansen voor iedereen, respect voor legale normen en een ethische behandeling van andere personen en de bredere sociale gemeenschap liggen aan de basis van ons werk.

We zijn bewust van het feit dat partnerschap en vertrouwen een belangrijke invloed hebben op de bedrijfsprestaties van Krka en daarom zijn we een voorstander van samenwerking met alle aandeelhouders; dit op basis van wederzijds vertrouwen en inachtneming van verschillende meningen waarvan de focus ligt op de waardeverhoging van de volledige Krka Group.  

Uitmuntendheid

Efficiënte, kwalitatieve en veilige geneesmiddelen en andere producten zijn onze manier om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit voor iedereen. We ontwikkelen innovatieve producten en streven ernaar ze overal beschikbaar te maken.

Ons onderzoek, ontwikkeling en samenwerking met partners in de medische sector en de zakenwereld helpen ons om onze kennis op het farmaceutisch gebied te verbeteren en bij te dragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve medische producten.

We verbinden ons ertoe om eerlijke, uitgebreide en tijdige informatie te verstrekken over onze producten.

We beschermen zorgvuldig alle informatie over Krka, onze zakenpartners en derde partijen die we tijdens ons werk en bedrijfsactiviteiten te weten gekomen zijn.

Persoonsgegevens van werknemers en derde partijen moeten op een zorgvuldige en transparante manier en in overeenstemming met de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens behandeld worden.

Integriteit van het management

Het management stelt een belangrijk voorbeeld met zijn werk en managementstijl en daarom zijn alle uitvoerende managers personen die de kernwaarden van Krka belichamen. Dankzij hun goede voorbeelden worden de andere werknemers aangemoedigd en wordt er dus bijgedragen aan de versterking van de integriteit van het volledige bedrijf.

De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor de bedrijfscompliance op het hoogste niveau.

Onze hogere managers zijn verantwoordelijk voor de sensibilisering over de bedrijfscompliance en voor de bedrijfscompliance in hun eigen bedrijfsunits. Ze moeten verzekeren dat alle werknemers geïnformeerd zijn over alle voorschriften, richtlijnen en normen en dat ze die naleven. Tijdens hun werk worden werknemers regelmatig opgeleid en getraind en  zijn ze  geïnformeerd over de gevolgen van ongepast gedrag.

Zakelijke Integriteit

In Krka volgen we het principe van nultolerantie voor elke vorm van fraude, misbruik en oneerlijke marktpraktijken. De Chief Compliance Officer monitort de consequente naleving van de regels en beheert een efficiënt systeem voor sensibilisering en de behandeling van ongepast gedrag.

Ons basisprincipe is dat alle beslissingen genomen moeten worden in het beste belang van Krka en daarom moeten we situaties vermijden waarin er gedacht zou kunnen worden dat de beslissingen voornamelijk op basis van onze persoonlijke belangen en niet in het belang van Krka genomen zijn.

De relaties tussen de farmaceutische sector en de medische sector zijn gebaseerd op strenge ethische normen, voorschriften en richtlijnen waarmee we rekening houden in al onze bedrijfsactiviteiten.

We respecteren de voorschriften die de concurrentiebescherming beheersen en we hinderen, beperken of vervalsen de concurrentie op geen enkele manier.

De risico's op niet-nalevend gedrag die voortvloeien uit zakelijke relaties worden verkleind door een regelmatige verificatie van onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners. Op deze manier kunnen we mogelijke schade aan de reputatie van Krka en zakelijke verliezen vermijden.

Sociale verantwoordelijkheid

We voeren onze sociale verantwoordelijkheid uit door verschillende activiteiten in onze omgeving te steunen. We nemen deel aan humanitaire activiteiten en ook aan activiteiten die de vooruitgang in de wetenschap, het onderwijs en de cultuur promoten en die bijdragen aan de bescherming van onze natuurlijke omgeving.

We dragen zorg voor het milieu en respecteren de milieuvoorschriften en we werken ook samen met de kleinere en bredere lokale gemeenschappen.

Sensibilisering

Enkel door een consequente naleving van de bedrijfscompliance kunnen we uitmuntende werkresultaten behalen, de tevredenheid van de gebruikers van onze producten verhogen en dus het vertrouwen in Krka opbouwen.

We kijken naar de toekomst met optimisme en we hebben vertrouwen in de missie, kennis, ervaring en de werknemers van Krka. We willen dat Krka wereldwijd erkend wordt als een bedrijf met een duidelijke visie, superieure kwaliteit, waarden en verantwoordelijk bedrijfsgedrag.