Dossiers voor de verwerking van persoonsgegevens

Krka heeft alle opslagsystemen die persoonsgegevens van betrokkenen bevatten, geïdentificeerd.

De beschrijving van een individueel opslagsysteem voor persoonsgegevens (d.w.z. verwerkingsdossier) bevat de volgende:

 • juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • categorie van betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
 • categorieën van persoonsgegevens in het opslagsysteem;
 • doel van de verwerking;
 • duur van de opslag van persoonsgegevens;
 • ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens in het opslagsysteem;
 • of persoonsgegevens overgedragen worden naar een vreemd land of internationale organisatie, waarnaar, aan wie en de wettelijke basis voor zulke overdracht;
 • algemene beschrijving van de bescherming van persoonsgegevens:
  - opslagsystemen in fysieke vormen en kamers waarin zich persoonsgegevens van het opslagsysteem bevinden;
  - overdrachten van persoonsgegevens tussen opslagsystemen (interfaces);
  - eigenaars van opslagsystemen en personen met gebruikersrechten voor werkposities die toegang hebben tot gegevens;
  - contractuele verwerkers van persoonsgegevens;
  - records van overdrachten;
  - beschrijving van technische en organisatorische voorzorgen.