Rechten van betrokkenen

Geautoriseerde persoon

Krka heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer = DPO) aangesteld die de leiding heeft over de bescherming van persoonsgegevens. Naast de andere door de AVG gedefinieerde taken is een van hoofdtaken van de DPO het opzetten en implementeren van specifieke procedures en het controleren van alle door Krka geïmplementeerde procedures om de rechten van de betrokkenen uit te voeren.

Contactgegevens
Krka Belgium NV
Industriepark- West 75
9100 Sint-Niklaas
Yves van der Viere

dataprotection.officer.be@krka.biz

Rechten van betrokkenen

U kunt deze verzoeken persoonlijk indienen of als een gecertificeerd document dat als bewijs dient dat de juiste persoon zijn rechten uitoefent. De bescherming van persoonsgegevens tegen onbevoegde raadpleging en het garanderen van de juistheid van persoonsgegevens zijn twee van de belangrijkste doelen van de AVG, daarom moeten betrokkenen Krka's vereiste voor identificatie accepteren. Anders zou om het even wie een kopie of correctie van iemands persoonsgegevens kunnen verzoeken en dit zou kunnen leiden tot onbevoegde onthulling of gebruik van onjuiste persoonsgegevens.

In gevallen waarin betrokkenen toestemming geven na een verzoek via elektronische middelen moet de terugtrekking van zulke toestemming mogelijk zijn en moet de identiteit van zulke betrokkenen geverifieerd worden door middel van e-mailverificatie.

We zullen elk door betrokkenen ingediend verzoek behandelen en de gepaste procedures uitvoeren of de betrokkenen informeren dat dit niet mogelijk is en de reden daarvan meedelen.

U heeft het recht om eventuele klachten te adresseren bij een hogere bevoegdheid.