Chief Compliance Officer

De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor de continue evaluatie van de risico's van bedrijfscompliance en de coördinatie van de bedrijfsprocessen. De Chief Compliance Officer stelt een efficiënt intern controlesysteem voor en stelt het in en neemt de sensibilisering, training en raadpleging over het verbeteren van de bedrijfsintegriteit op zich. De Chief Compliance Officer behandelt de meldingen over ongepast gedrag en de schendingen van de voorschriften, interne regels en ethische principes van toepassing. De Chief Compliance Officer is ook verantwoordelijk voor rapporteringen over de bedrijfscompliance in Krka aan het management van het bedrijf.

Ongepast gedrag melden

Elke werknemer van Krka en derde partij kan een vermeende fraude melden.

Als een werknemer van Krka een handeling detecteert die op vermeende fraude zou kunnen wijzen, moet hij zijn leidinggevende hiervan op de hoogte stellen. Als de aard van de vermeende fraude of de omstandigheden dit niet toelaten, moet hij het advies inwinnen van het hoofd van Juridische Zaken, het hoofd van Risicobeheer of van de Chief Compliance Officer. Vermeende fraude kan anoniem gemeld worden. Het e-mailadres voor het melden van vermeende fraude is compliance.officer@krka.biz.

Als de informant er niet op staat anoniem te blijven, kan hij de vermeende fraude melden via de telefoon. Hij kan de volgende personen telefoneren: 

  • de Chief Compliance Officer op +386 7 331 26 00,
  • het hoofd van Juridische Zaken op +386 7 331 95 95.

Krka belooft de gegevens van de informant op een vertrouwelijke en professionele manier en met de nodige zorg te behandelen, zodat de informant naar behoren beschermd is tegen eventuele vergeldingen.

Regels inzake fraudepreventie, detectie en onderzoek van Krka werd het laatst herzien in juli 2020.