Gedragscode van Krka

De Gedragscode is het belangrijkste document dat de bedrijfscompliance van Krka, d. d., Novo Mesto, beheerst.

In de Gedragscode worden de principes en regels voor ethisch gedrag, goede bedrijfspraktijken en gedragsnormen gedefinieerd die bindend zijn voor alle werknemers van de Krka Group. De Gedragscode dient als een gids en een framework voor verwacht, verantwoordelijk en ethisch gedrag tijdens de uitvoering van het werk, waarbij ons gedrag en bedrijfsactiviteiten altijd moeten voldoen aan de voorschriften, publieke aanbevelingen, normen, beleidslijnen en interne regels van het bedrijf en aan de goede bedrijfspraktijken.

We verwachten van onze leveranciers en andere zakenpartners van Krka en zijn dochterondernemingen dat ze zichzelf vertrouwd maken met de Code en dat ze die naleven wanneer ze zakendoen met Krka.

Gedragscode van Krka werd het laatst herzien in juli 2020.