Transparantie en rapportering

We streven naar een allesomvattende en transparante rapportering van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf en de verstrekking van volledige, eerlijke, tijdige en relevante informatie aan de regelgevende instanties, aandeelhouders, investeerders, de media, analisten, handelaren en het algemeen publiek.

Onze rapporten zijn niet uitsluitend gebaseerd op de algemene financiële overzichten. Onze rapporten bevatten ook de bredere milieu- en sociale aspecten van onze bedrijfsactiviteiten.

Jaarrapporten (Engels)