Gezondheidszorg

We voorzien het professioneel publiek regelmatig van alle relevante informatie over onze producten. We zijn bijzonder voorzichtig om te verzekeren dat de informatie die als basis dient voor het juiste en veilige gebruik van onze producten, actueel is. Onze medische vertegenwoordigers worden regelmatig getraind. We zijn ook begonnen met de ontwikkeling van geavanceerde digitale content voor het professioneel publiek. We zijn voorstanders en de medeoprichters van organisaties en verenigingen.

Tijdens onze communicatie met het professioneel publiek handelen we op een verantwoordelijke manier en in overeenstemming met de wetten en andere voorschriften die betrekking hebben op bedrijfsactiviteiten, waaronder de voorschriften inzake de marketing van producten en de bescherming van persoonsgegevens en leven we de goede bedrijfspraktijk en de Code inzake promotie van Krka na.