Strategieën

Strategieën

De strategie van de Krka Groep vormt de basis voor onze ontwikkeling.

Onze ontwikkelingsstrategie wordt opgesteld voor een periode van vijf jaar en elke twee jaar bijgewerkt om deze aan te passen aan de steeds veranderende bedrijfsomstandigheden. 

Belangrijkste strategische doelstellingen tot 2024

 • Het bereiken van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van ten minste 5% in zowel volume als waarde.
 • Het verbeteren van de kwaliteitszorg van de producten en het automatiseren van de bedrijfsprocessen.
 • Het tijdig voorzien van voldoende hoeveelheden vervaardigde producten door middel van een efficiënte en geoptimaliseerde ontwikkelings- en productieketen in overeenstemming met de vereiste kwaliteitsnormen en in overeenstemming met de beoogde omzetgroei en de marktbehoeften.
 • Focus op het maximaliseren van de winstgevendheid op lange termijn van de verkochte producten, van ontwikkeling en productie tot de verkoop van de afgewerkte producten, inclusief van alle andere functies binnen de Krka Groep.
 • Groei verzekeren door middel van lange termijn samenwerkingsverbanden (inclusief joint ventures) en acquisities naast autonome groei, wanneer interessante doelondernemingen beschikbaar komen. Zich richten op de Europese markten, de Centraal-Aziatische markten en de Chinese markt. De primaire doelstelling is het verzekeren van nieuwe producten en/of markten.
 • Het handhaven van een zo groot mogelijk aandeel nieuwe producten in de totale omzet en het aandeel verticaal geïntegreerde producten naast het bestaande assortiment behouden, ook wel 'de gouden standaard' genoemd..
 • Het lanceren van een geselecteerd productportfolio in geselecteerde belangrijke doelmarkten als een van de eerste generieke farmaceutische bedrijven.
 • Het versterken van de farmaceutische en chemische sector op belangrijke therapeutische gebieden van geneesmiddelen op voorschrift en op andere therapeutische gebieden; het introduceren van innovatieve producten (innovatieve combinaties van twee of drie werkzame stoffen, nieuwe sterktes en farmaceutische vormen, en leveringssystemen) en het betreden van het gebied van vergelijkbare biologische geneesmiddelen en complexe peptiden
 • Tot 10% van onze jaarlijkse inkomsten besteden aan R&D-uitgaven.
 • Het concurrentievoordeel van onze productportefeuille versterken..
 • Het kosteneffectief gebruik van alle activa verbeteren.
 • Het verhogen van de mate van innovatie in alle bedrijfsfuncties.
 • Een stabiel dividendbeleid voeren en ten minste 50% van de nettowinst van de belangrijkste aandeelhouders voor dividenden bestemmen. De verwachte EBITDA-marge zal naar verwachting gemiddeld tussen 21% en 25% liggen en de verwachte ROE tussen 9% en 12%.
 • De onafhankelijkheid te behouden.