Additioneel risicominimalisatie-materiaal

In het kader van risicomanagement is er voor bepaalde producten naast de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

U kunt het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Krka Belgium via de e-mail pharmacovigilance.be@krka.biz of telefonisch via +32 3 780 53 17.

Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Krka 200 mg - 245 mg (download PDF)
Lenalidomide Krka (download PDF)