Juridische kennisgeving

Deze website is in eigendom en wordt verstrekt door:

KRKA Belgium NV
Louizalaan 221 
B-1050 Brussel 
België

Deze websitepagina's zijn ontworpen om algemene informatie te verstrekken over Krka, zijn producten en diensten.

Gebruiksvoorwaarden

Als u een pagina van Krka's website opent of deze bekijkt, accepteert u alle hieronder aangegeven beperkingen en gebruiksvoorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden. We raden u aan onze website af en toe te bezoeken en de geldende Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te lezen, aangezien deze wettelijk bindend zijn.

Krka beheert en ziet toe op de Krka website en werkt deze bij in Brussel, België.

De informatie over Krka, zijn producten, diensten en garanties die gepresenteerd wordt op Krka's webpagina's mag niet verstaan worden als een aanbod van producten, diensten of garanties. De informatie over de producten en/of actieve stoffen die gepresenteerd wordt op Krka's webpagina's is alleen algemene informatie over Krka's algemeen productassortiment.  Houd er a.u.b. rekening mee dat deze informatie niet beschouwd mag worden als een aanbod, tenzij expliciet anderszins aangeduid.

De informatie over Krka, zijn producten, diensten en garanties die gepresenteerd wordt op Krka's webpagina's mag niet verstaan worden als een aanbod van producten, diensten of garanties. De informatie over de producten en/of actieve stoffen die gepresenteerd wordt op Krka's webpagina's is alleen algemene informatie over Krka's algemeen productassortiment.  Houd er a.u.b. rekening mee dat deze informatie niet beschouwd mag worden als een aanbod, tenzij expliciet anderszins aangeduid.

De aanduiding van het product en/of de actieve stof op Krka's webpagina's betekent niet dat Krka het aangeduide product en/of actieve stof daadwerkelijk op de markt heeft gebracht of het aanbiedt in het land waarin de bezoeker van de webpagina geïnteresseerd is of in het land vanwaar de bezoeker van de website de pagina bezoekt.  Vraag a.u.b. na bij Krka, zijn filialen of vertegenwoordigende kantoren of Krka het product of de actieve stof daadwerkelijk op de markt heeft gebracht of te koop aanbiedt in het land waarin u geïnteresseerd bent.

Beperking van aansprakelijkheid

Om voor precieze informatie en up-to-date gegevens op zijn pagina's te zorgen heeft Krka zijn webpagina's zorgvuldig ontworpen en is het van plan dit verder zo te doen. Krka neemt echter geen verantwoordelijkheid aan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Krka behoudt zich ook het recht voor om de content op de webpagina's te allen tijde en op welke wijze dan ook te wijzigen zonder voorafgaand bericht. De gebruikers van de website gebruiken de gegevens uitsluitend op hun eigen risico. Krka en elke andere natuurlijke of rechtspersoon die samengewerkt heeft aan het ontwerp en de productie van deze webpagina's wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijk- en aansprakelijkheid af voor om het even welke schade die kan voortvloeien uit of verbonden kan zijn aan de toegang tot, gebruik van en het onvermogen om gebruik te maken van deze webpagina's en/of voor fouten en gebreken in hun content.

De informatie die verstrekt wordt op Krka's website is op geen enkele manier bedoeld om professioneel medisch advies of instructies te geven voor de behandeling van een ziekte met de producten van Krka. Raadpleeg a.u.b. een dokter of apotheker voordat u producten van Krka gebruikt.

Het kan gebeuren dat een gebruiker van Krka's webpagina's reageert door verschillende soorten informatie te plaatsen. Krka wijst elke verantwoordelijkheid op dit gebied af. Let erop dat zulke informatie niet vertrouwelijk is en niet valt onder de bescherming van de auteursrechten. Krka behoudt zich het recht voor om zulke informatie vrij te gebruiken, verspreiden en onthullen aan derden, zonder beperkingen, en om ze te gebruiken zonder vermelding van de bron. Krka behoudt zich het recht voor om de ideeën, concepten, kennis, ervaring en technieken, die het onderwerp zijn van zulke informatie of die de informatie kan bevatten, naar eigen goeddunken te gebruiken (maar niet alleen). Krka kan zulke informatie naar eigen goeddunken gebruiken voor om het even welk gekozen doel.

Links naar andere websites

Deze websitepagina's bevatten ook informatie van derden en koppelingen naar websites van derden. Als we dit geschikt vinden, kunnen we ze op gepaste wijze markeren. Krka is niet vertrouwd met de inhoud van de websitepagina's van derden, en neemt daarom geen verantwoordelijk op voor hun informatie.

Rechten op intellectuele eigendom

Alle informatie en afbeeldingen die gepresenteerd zijn op Krka's webpagina's, binnen het wettelijk toegestane kader, zijn onderhevig aan bescherming van auteursrechten en andere rechten op intellectuele eigendom. De op deze webpagina's gepubliceerde documenten mogen alleen gereproduceerd worden voor niet-commerciële en persoonlijke doelen, en alle hierboven vermelde kennisgevingen over de bescherming van auteursrechten en andere rechten op intellectuele eigendom moeten gerespecteerd worden. De informatie op deze websitepagina's mag niet gekopieerd, getoond, gedownload, gewijzigd, gereproduceerd of op om het even welke andere manier verspreid worden zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Krka. De merknamen en handelsmerken die op deze pagina's staan zijn geregistreerde handelsmerken van Krka of Krka is gerechtigd deze te gebruiken.

Privacybeleid

Naleving van de geldende wetgeving
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en volgens de geldende wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens beschermt Krka met speciale zorg de informatie die verkregen is van zijn websitegebruikers en hun persoonsgegevens. Lees hieronder a.u.b. meer over het verzamelen, opslaan, gebruiken en het verspreiden van persoonsgegevens.

Welke soort persoonsgegevens verzamelen we op onze website? 
U kunt onze website gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Er wordt u alleen gevraagd uw persoonsgegevens in te dienen als u producten of diensten bestelt.

We verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer u deze naar ons stuurt door u te abonneren op onze nieuwsbrief, content op onze website te raadplegen of deel te nemen aan onze wedstrijden. We verzamelen uw persoonsgegevens ook wanneer u ons formulier Rapport over ongewenste voorvallen of een van onze hotels boekt, onze producten of diensten bestelt via e-mail of ons een vraag stuurt over uw bestelling, of in soortgelijke situaties, wanneer u beslist uw persoonsgegevens naar ons te sturen.

Boven op de persoonsgegevens die u naar ons stuurt, verzamelen we ook informatie door middel van cookies. Zulke informatie kan websites omvatten waarvan u onze website bezoekt, websites die u bezoekt vanaf onze website en de duur van uw bezoek op onze website. We anonimiseren de laatste drie cijfers van uw IP-adres onmiddellijk, waardoor identificatie op basis van deze informatie feitelijk wordt verhinderd. We zouden deze informatie kunnen gebruiken om u te identificeren, maar dit is niet iets wat we doen.

Voor welke doelen verwerken we de gegevens die u indient via onze website? 
De gegevens die u naar ons stuurt of die we verzamelen door middel van cookies kunnen verwerkt worden voor de volgende doelen: statistieke doeleinden en om demografieën te identificeren evenals de interesses van onze websitegebruikers, maar alleen op zo’n manier dat u niet geïdentificeerd kunt worden; het diagnosticeren van problemen met onze server en het beheren van onze website; het verstrekken van producten of diensten die u besteld hebt op onze website; of voor andere doelen die u verzocht hebt of waarmee u hebt ingestemd, tenzij anders vereist door de wet.

Dragen we uw persoonsgegevens over aan andere bedrijven? 
Alleen het bedrijf dat Krka's website beheert, heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Krka heeft een contract voor de verwerking van persoonsgegevens afgesloten met dit bedrijf en we garanderen dat het alle regels op de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Waar bewaren we persoonsgegevens die u via onze website indient? 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze servers die we zelf beheren. Onze zakelijke partners die in sommige gevallen persoonsgegevens voor ons opslaan, garanderen een beschermingsniveau dat minstens gelijk is aan dat van Krka. Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm overgedragen worden aan derden, behalve aan het bedrijf dat Krka's website beheert, en indien vereist door de wettelijke instanties.

Professioneel publiek  
Sommige delen van deze website kunnen informatie bevatten die in overeenstemming met de geldende wetgeving alleen geraadpleegd kan worden door dokters, apothekers en dierenartsen. Daarom moeten we contactgegevens en bepaalde persoonsgegevens verzamelen van die dokters, apothekers en dierenartsen die toegang willen tot professionele informatie over medische producten. In dit geval worden persoonsgegevens gebruikt als een garantie dat onze websitecontent beschikbaar is in overeenstemming met de wetgeving op medische producten. De juistheid van deze gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Contactgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met betrokkenen zoals en wanneer noodzakelijk. We gebruiken persoonsgegevens en contactgegevens niet voor andere doelen, noch sturen we ze door naar derden.

Kinderen
Krka's website is in het algemeen bedoeld voor volwassenen. Als Krka op welk moment dan ook websitecontent creëert voor kinderen en zijn producten en diensten aan hen aanbiedt, zal het dit doen in overeenstemming met de geldende wetgeving en zal het toestemming van de ouders of voogd verkrijgen.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt. De website die het cookie uitgeeft, herkent het wanneer u de website opnieuw bezoekt. Deze technologie is bedoeld om de werking van onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies worden niet als gevaarlijk beschouwd en zijn altijd beperkt in de tijd.

Ze worden gebruikt voor diverse doeleinden: voor aanmelding op een systeem, weergave van diverse content op de website (bv. video), analyse van bezoeken, ondersteuning van plug-ins voor sociale netwerken en de weergave van reclame.

We verwerken via cookies verzamelde gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden, om demografische gegevens te verkrijgen, om te weten te komen waarin de bezoekers van onze website geïnteresseerd zijn (zonder hen te identificeren), om problemen met onze server te diagnosticeren, om onze website te beheren en informatie over onze producten te verstrekken.

Selecteer a.u.b. welke cookies ingeschakeld mogen worden op uw apparaat.

Klik op Alle cookies accepteren om alle cookies te accepteren. Klik op Mijn selectie om uw geselecteerde instellingen op te slaan.

 

Strikt noodzakelijke cookies     

Onze website gebruikt deze cookies voor zijn goede werking en basisfuncties. Ze maken een basisgebruikerservaring mogelijk.

Cookie

Doel

Vervaltijd

Bedrijf

aspsession...

Sessie identificatie (ID)

Sessie

 Krka

cookieu... 

Uw Cookie instellingen

1 jaar

 Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysecookies              

Deze cookies verbeteren de gebruikerservaring en zorgen voor bijkomende functies die anders niet mogelijk zouden zijn. Ze worden gebruikt om informatie op te slaan over hoe gebruikers onze website gebruiken, zodat we hem kunnen verbeteren en upgraden.

 

Cookie

Doel

Vervaltijd

Bedrijf

_ga

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

2 jaar

Google Analytics

_gat

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te vertragen

1 minute

Google Analytics

_gid

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

1 dag

 

 

 

 

 

 

 

Reclamecookies             

Deze cookies worden gebruikt om reclame aan te passen aan elke individuele gebruiker.

Cookie

Doel

Vervaltijd

Bedrijf

_ym_uid

 

2 jaar

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 jaar

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Sociale cookies              

Sociale netwerken hebben cookies nodig, zodat hun plug-ins goed werken. Hierdoor kan content gedeeld worden en kunnen mensen contact leggen met vrienden op sociale media.

Cookie

Doel

Vervaltijd

Bedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw rechten

Er worden instructies die bedoeld zijn om u uw rechten te helpen uitoefenen gepubliceerd op de pagina Rechten van betrokkenen. U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens die we verwerken of kunt de correctie of verwijdering ervan verzoeken of vragen om de verwerking ervan te beperken.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van promotionele e-mails door te klikken op “Uitschrijven” in de voettekst van de e-mail.

Wijzigingen van het privacybeleid, gepubliceerd op Krka's website

Krka behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid dat gepubliceerd is op zijn website te wijzigen. We bevelen aan dat u naar onze website teruggaat en het regelmatig opnieuw bekijkt. In het geval van aanzienlijke wijzigingen aan ons privacybeleid zal er een bericht over die wijziging geplaatst worden op onze website.

Veiligheid

Krka gebruikt technische en organisatorische beveiligingsvoorzorgen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen en is ISO27001-gecertificeerd. We zijn ons bewust van het belang van beveiliging. Deze is standaard geïntegreerd in al onze systemen en werkprocessen die opslagsystemen voor persoonsgegevens omvatten. Ons werk met opslagsystemen omvat de nieuwste technologische oplossingen en benaderingen om de hoogst mogelijke bescherming van de opslag en verwerking (codering, gegevenstoegangsbeleid, records over gegevenstoegang enz.) te garanderen. Onze infrastructuur garandeert de continue bescherming van gegevens tegen alle bedreigingen, met inbegrip van virussen en andere soorten schadelijke code. We gebruiken bedreigingsdetectiesystemen en -procedures die ons helpen om onze systemen beter te beschermen en zorgen voor een hoog niveau van beveiliging.

Contacten

Als u problemen of vragen hebt contact op met ons via info.be@krka.biz.

De constante ontwikkeling van het internet vereist occasionele aanpassingen aan onze privacyverklaring. We behouden ons het recht voor om wijzingen door te voeren, wanneer noodzakelijk.

Laatst bijgewerkt in april 2021.

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto